Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l'ús de la web.
Considerem que, si continua navegant, n'accepta el seu ús. Obtenir més informació

CA | ES | EN
Àrea de recerca en lepidòpters

Biologia de la conservació i canvi climàtic

© Portada de l’article Kuussari et al. A TREE

Les papallones són organismes models per estudiar els efectes de la fragmentació dels hàbitats sobre la biodiversitat. El MGCN ha col•laborat en el projecte COCONUT, sobre els efectes de la fragmentació i reducció dels prats de pastura sobre les plantes i papallones en diferents ecosistemes europeus. També s’ha establert una col•laboració amb investigadors del Colegio de la Frontera Sur (Mèxic), per estudiar els efectes de la fragmentació d’un ecosistema agro-forestal tropical sobre les papallones.

Així mateix, les papallones constitueixen també un grup model en l’estudi dels efectes del canvi climàtic sobre les espècies i el funcionament dels ecosistemes. El MGCN va participar activament en un estudi molt influent sobre aquesta temàtica (Parmesan et al., 1999), i des d’aleshores la base de dades del CBMS s’ha constituït com una font d’informació molt útil per continuar aprofundint en aquesta temàtica. Els resultats d’aquests treballs s’han incorporat de forma clau en les investigacions sobre els patrons de diversitat dels ropalòcers catalans que es duen a terme en col•laboració amb investigadors del CREAF.

D’altra banda, el grup de lepidòpters ha col•laborat com grup expert de la fauna de papallones d’Espanya i d’Andorra en els projectes europeus: Red Data Book of European Butterflies (Van Swaay & Warren, 1999), Prime Butterflies Areas in Europe (Van Swaay & Warren, 2003) (vegeu links a www.bc-europe.org), i també en la revisió de la IUCN Red List of European butterflies (actualment en avaluació).

Referències

 • Donoso, I., Stefanescu, C., Martínez-Abraín, A. & Traveset, A., 2016. Phenological asynchrony in plant-butterfly interactions associated with climate: a community-wide perspective. Oikos (in press).
 • Herrando, S., Brotons, L., Anton, M., Páramo, F., Villero, D., Titeux, N., Quesada, J. & Stefanescu, C., 2015. Assessing impacts of land abandonment on Mediterranean biodiversity using indicators based on bird and butterfly monitoring data. Environmental Conservation. DOI: 10.1017/S037689215000260.
 • Schmucki, R., Pe'er, G., Roy, D.B., Stefanescu, C., Van Swaay, C.A.M., Oliver, T.H., Kuussaari, M., Van Strien, A., Ries, L., Settele, J., Musche, M., Carnicer, J., Schweiger, O., Brereton, T., Harpke, A., Heliölä, J., Kühn, E. & Julliard, R, 2015. Regionally informed abundance index for supporting integrative analyses across butterfly monitoring schemes. Journal of Applied Ecology. DOI: 10.1111/1365-2664.12561 .
 • Marull, J., Otero, I., Stefanescu, C., Tello, E., Miralles, M., Coll, F., Pons, M. & Diana, G.L., 2015. Exploring the links between forest transition and landscape changes in the Mediterranean. Does forest recovery really lead to better landscape quality?. Agroforestry Systems. DOI 10.1007/s10457-015-9808-8..
 • Albert Fernández-Chacón, Constantí Stefanescu, Meritxell Genovart, James D. Nichols, James E. Hines, Ferran Páramo, Marco Turco and Daniel Oro, 2014. Determinants of extinction-colonization dynamics in Mediterranean butterflies: the role of landscape, climate and local habitat features. Journal of Animal Ecology 2014, 83, 276–285.
 • Tom H. Oliver, Constanti Stefanescu, Ferran Páramo, Tom Brereton and David B. Roy, 2014. Latitudinal gradients in butterfly population variability are influenced by landscape heterogeneity. Ecography 37: 863–871, 2014.
 • Carnicer, J., Stefanescu, C., Vila, R., Dinc?, V., Font, X. & Peñuelas, J., 2013. A unified framework for diversity gradients: the adaptive trait continuum.. Global Ecology and Biogeography, 22: 6-18.
 • Devictor, V., van Swaay, C., Brereton, T., Brotons, L., Chamberlain, D., Heliölä, J., Herrando, S., Julliard, R., Kuussaari, M., Lindström, Å., Reif , J., Roy, D.B., Schweiger, O., Settele, J., Stefanescu, C., Van Strien, A., Van Turnhout, C., Vermouzek, Z., DeVries, M.W., Wynhoff, I., Jiguet, F., 2012. Differences in the climatic debts of birds and butterflies at a continental scale. Nature Climate Change, on-line publication: doi:10.1038/nclimate1347.
 • Suggitt, A.J., Stefanescu, C., Oliver, T., Páramo, F., Anderson, B.J., Hill, J.K., Roy, D.B. & Thomas, C.D., 2012. Habitat associations of species show consistent but weak responses to climate.. Biology Letters, 8: 590-593..
 • Carnicer, J., Brotons, Ll., Stefanescu, C., Peñuelas, J., 2011. en premsa. Biography of species richness gradients: linking adaptive traits, demography and diversification dynamics. Biological Reviews.
 • Carnicer, J., Stefanescu, C., Vila, R., Dinca, V., Font, X., Peñuelas, J., 2011. en premsa. A unified framework for diversity gradients: the adaptive trait continuum. Global Ecology and Biogeography.
 • Stefanescu, C., Carnicer, J., Peñuelas, J., 2011. Determinants of species richness in generalist and specialist Mediterranean butterfly: the negative synergistic forces of climate and habitat change. Ecography 34: 353-363.
 • Stefanescu, C., Torre, I, Jubany, J., Páramo, F., 2011. Recent trends in butterfly populations from north-east Spain and Andorra in the light of habitat and climate change. Journal of Insect Conservation 15: 83-93.
 • Krauss, J, Bommarco, R., Guardiola, M., Heikkinen, R.K., Helm, A., Kuussaari, M., Lindborg, R., Öckinger, E., Pärtel, M., Pino, J., Pöyry, J., Raatikainen, R.M., Sang, A., Stefanescu, C., Teder, T., Zobel, M., Steffan-Dewenter, I., 2010. Habitat fragmentation causes immediate and time-delayed biodiversity loss at different trophic levels. Ecology Letters 13: 597-605.
 • Stefanescu, C., 2010. Les papallones i el canvi climàtic. La revista del CENMA, 5: 54-64.
 • Pino, J., Guardiola, M., Rodà, F., Stefanescu, C., 2010. El deute d'extinció: una amenaça latent en una Catalunya canviant?. L'Atzavara, 20: 17-27.
 • Stefanescu, C., 2010. Com afecta el canvi global les comunitats de papallones?. L'Atzavara, 20: 51-58.
 • Stefanescu, C., 2010. Papallones i canvi climàtic a l'àrea del Montseny. Ponències Anuari del Centre d’Estudis de Granollers 2010.
 • Peñuelas, J., Filella, I., Estiarte, M., Ogaya, R., Lluisà, J., Sardans, J., Jump, A., Curiel, J., Carnicer, J., Rutishauser, T., Rico, L., Keenan, T., Garbulsky, M., Coll, M., Diaz de Quijano, M., Seco, R., Rivas-Ubach, A., Silva, J., Boada, M., Stefanescu, C., Lloret, F., Terradas, J., 2010. Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. In: El canvi climàtic a Catalunya. pp. 373-407.
 • Stefanescu, C., Peñuelas, J., Filella, I., 2009. Rapid changes in butterfly communities following the abandonment of grasslands: a case study. Insect Diversity and Conservation, 2: 261-269.
 • Kuussaari, M., Bommarco, R., Heikkinen, R.K., Helm, A., Krauss, J., Lindborg, R., Öckinger, E., Pärtel, M., Pino, J., Rodà, F., Stefanescu, C., Teder, T., Zobel, M., Steffan-dewenter, I., 2009. Extinction debt: a challenge for biodiversity conservation. Trends in Ecology and Evolution, 24: 564-571.
 • Marín, L., León-Cortés, J., Stefanescu, C., 2009. The effect of an agro-pasture landscape on diversity and migration patterns of frugivorous butterflies in Chiapas, Mexico. Biodiversity and Conservation, 18: 919-934.
 • Peñuelas, J., Filella, I., Estiarte, M., Ogaya, R., Llusià, J., Sardans, J., Jump, A., Garbulsky, M., Coll, M., Díaz de Quijano, M., Seco, R., Salvador Blanch, J., Owen, S., Curiel, J., Carnicer, J., Boada, M., Stefanescu, C., Lloret, F., Terradas, J., 2009. Constatacions del canvi climàtic a Catalunya. In: Aigua i canvi climàtic, pp. 43-52. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Agència Catalana de l’Aigua, Barcelona.
 • Peñuelas, J., Filella, I., Estiarte, M., Ogaya, R., Llusià, J., Sardans, J., Jump, A., Garbulsky, M., Carrillo, B., Stefanescu, C., Lloret, F., Terradas, J., 2008. El canvi climàtic altera i alterarà la vida als ecosistemes terrestres catalans. L'Atzavara, 16: 13-28.
 • Stefanescu, C., Peñuelas, J., Filella, I., 2007. Les papallones com a bioindicadores dels hàbitats a Catalunya: l'exemple dels prats de dall i les pastures del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 73(2005): 139-162.
 • Stefanescu, C., Peñuelas, J., Filella, I., 2005. Butterflies highlight the conservation value of hay meadows highly threatened by land-use changes in a protected Mediterranean area. Biological Conservation, 126: 234-246.
 • Stefanescu, C., Herrando, S., Páramo, F., 2004. Butterfly species richness in the northwest Mediterranean Basin: the role of natural and human-induced factors. Journal of Biogeography, 31: 905-915.
 • Miralles, M., Stefanescu, C., 2004. Les papallones diürnes del Montnegre. Deu anys de seguiment amb la metodologia del BMS. In: IV Trobada d'estudiosos del Montnegre i el Corredor: 105-112. Monografies 38. Diputació de Barcelona, Barcelona.
 • Stefanescu, C., Peñuelas, J., Filella, I., 2003. Effects of climatic change on the phenology of butterflies in the northwest Mediterranean Basin. Global Change Biology, 9: 1494-1506.
 • Dantart, J., Stefanescu, C., 2003. Andorra. In: Prime Butterfly Areas in Europe: Priority sites for Conservation (van Swaay, C.A.M. & Warren, M.S., eds.), pp. 75-82. National Reference Centre for Agriculture, Nature and Fisheries, Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries, The Netherlands.
 • Stefanescu, C., 2000. El Butterfly Monitoring Scheme en Catalunya: los primeros cinco años.. Treballs de la Societat Catalana de Lepidopterologia, 15: 5-48.
 • Jubany, J., Rovira, S., 2000. Butterfly Monitoring Scheme (pla de seguiment de ropalòcers) en el Parc Metropolità de Collserola. In: I Jornades sobre la Recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc (Llimona, F., Espelta, J.M., Guix, J.C., Mateos, E. & Rodríguez-Teijeiro, eds): 185-190. Consorci Parc de Collserola, Barcelona..
 • Llimona, F., Jubany, J., Tenés, A., 2000. La regeneració del Bosc Gran després de l'incendi de 1994: una aproximació multidisciplinària. In: I Jornades sobre la Recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc (Llimona, F., Espelta, J.M., Guix, J.C., Mateos, E. & Rodríguez-Teijeiro, eds): 243-254. Consorci Parc de Collserola, Barcelona..
 • Parmesan, C., Ryrholm, N., Stefanescu, C., Hill, J. K., Thomas, C. D., Descimon, H., Huntley, B., Kaila, L., Kullberg, J., Tammaru, T., Tennent, W. J., Thomas, J. A., Warren, M.S., 1999. Poleward shifts in geographical ranges of butterfly species associated with regional warming. Nature, 399: 579-583.
 • Stefanescu, C., Miralles, M., 1999. Les papallones diürnes del Montnegre: primers resultats del pla de seguiment de ropalòcers. In: II Trobada d'estudiosos del Montnegre i el Corredor: 77-84. Monografies, 28. Diputació de Barcelona, Servei de Parcs Naturals.
 • Stefanescu, C., Bellavista, J., 1992. Protecció dels lepidòpters. Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia, 69: 18-22.
 • Stefanescu, C., Bellavista, J., 1992. La protecció dels lepidòpters a Espanya i a Catalunya. Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia, 70: 10-14.
© 2019 Museu de Ciències Naturals de Granollers "La Tela"
Palaudàries, 102. Jardins Antoni Jonch Cuspinera - 08402 Granollers
Tel.: 93 870 96 51 - m.granollers.cn@diba.cat