Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l'ús de la web.
Considerem que, si continua navegant, n'accepta el seu ús. Obtenir més informació

CA | ES | EN
Àrea de recerca en quiròpters

Línies de recerca

Plagues

Control de plagues

El coneixement de les poblacions de quiròpters o ratpenats ha permès observar comportaments dels quiròpters que han derivat en projectes de gran interès aplicat. Així, els assaigs de quiròpters com a controladors de plagues són de Recerca + Desenvolupament (R+D) en una àrea molt sensible a nivell socio-econòmic. Fins al moment només en el cultiu d’arròs s’ha aconseguit un projecte amb la continuïtat necessària per treure conclusions. En aquest cas s’ha confirmat que els quiròpters són potents controladors de la plaga del barrinador de l’arròs (Chilo supressalis).


Infraestructures

Infraestructures

Les infrastructures, des de els camps eòlics fins a les carreteres i passant per les línies ferroviàries, tenen una gran importància i formen part del nostre dia a dia però són barreres infranquejables per la fauna i concretament impliquen una gran mortaldat de quiròpters. Calen, doncs, estudis d’impacte per minimitzar els efectes d’aquestes infrastructures i el Museu, recentment, ha començat aquesta línia d’investigació.


Faunística

Faunística i història natural de Quiròpters

Malgrat hi ha cites i publicacions sobre quiròpters o ratpenats d’investigadors del Museu des dels anys 80, no és fins a finals dels 90 que es crea l’Àrea d’Investigació de Quiròpters. La línia bàsica de recerca sobre la qual s’han iniciat altres línies d’investigació ha estat l’ampliació del coneixement de la distribució i ecologia de les espècies presents a Catalunya. Es pretén aportar informació aplicada a la gestió i conservació d’aquest grup faunístic i del seu entorn.


Seguiment

Dinàmica de Poblacions de Quiròpters: seguiment

A mesura que ha anat incrementant el nivell de coneixement sobre quiròpters també ha incrementat la capacitat d’establir Plans de Seguiment. En la majoria de casos es tracta de seguiments a partir de la combinació de diferents tècniques de mostreig que puguin incloure totes les espècies de ratpenats, normalment són: caixes-refugi, estacions d’escolta, seguiment de refugis i estacions de captura. Tanmateix, les noves tecnologies no paren d’avançar i els detectors cada cop són eines més potents per obtenir dades a mig/llarg termini que permetin veure tendències poblacionals i identificar possibles comportaments causa – efecte sobre les comunitats de quiròpters. Actualment s’està aplicant el seguiment amb estacions d’escolta anomenat “QuiroHàbitats” i el seguiment de quiròpters aquàtics “QuiroRius”.


© 2019 Museu de Ciències Naturals de Granollers "La Tela"
Palaudàries, 102. Jardins Antoni Jonch Cuspinera - 08402 Granollers
Tel.: 93 870 96 51 - m.granollers.cn@diba.cat