Els parents boscans dels ratolins domèstics són animals d'hàbits molt discrets. Poques persones, ni tan sols aquelles més acostumades a passejar pel camp, n'han vist mai cap.

I malgrat això les seves poblacions solen ser molt nombroses.
De fet, els ratolins de bosc, són probablement els mamífers silvestres més abundants de casa nostra.

Conèixer quina és la població exacta en un indret determinat és, d'altra banda, un dels reptes bàsics a l'hora d'estudiar aquests animals i la seva ecologia.

Però això comporta habitualment moltes hores de treball de camp, i l'aplicació de tècniques estadístiques força elaborades...

Us proposem que, des de la comoditat de casa vostra i mitjançant la simulació informàtica, experimenteu una petita investigació poblacional sobre aquests animals.